dilluns, 8 d’octubre del 2007

Quadern XXII: La visita a Polo


Un dia vaig visitar la zona de Polo, prop de Barahona. El major conreador de la zona em va portar a veure les seves finques i les d'altres productors. Era una persona gran però un treballador incansable que havia dedicat tota la seva vida a conrear cafè. Centrava la producció en la varietat típica i una mica en la bourbon, i substituïa poc a poc la caturra, que deia que no li agradava pel seu escàs rendiment.
Tot el cafè creixia ombrejat i l'alternava sense massa entusiasme amb bananers. Disposava d'un gran viver i d'unes instal·lacions de despolpat. Els grans eren assecats en eres o en assecadores verticals, netejats i finalment seleccionats per color i per tamany amb màquines electròniques.

Durant l'època de la recol·lecció, l'home depenia de mà d'obra haitiana, que era acollida en uns barracons situats en les diverses finques, ja que els dominicans exigien salaris molt elevats; aquells que no tenien treball en aquella època emigraven temporalment a la veïna illa de Puerto Rico a recol·lectar també cafè, ja que els sous eren allà molt superiors. Hi havia alguna petita finca dedicada experimentalment a produir cafè orgànic, però aquest cultiu té molt mala premsa donat els elevats costos de la certificació que, a judici dels agricultors, no justifica aquesta producció.

Vaig visitar altres finques on s'havia abandonat aquest conreu des de feia un o dos anys, algunes abandonades simplement; en d'altres, s'havia substituït el cafè per hortalisses. El meu guia creia firmament que els preus del cafè tornarien a pujar aviat i no tenia cap inconvenient a suportar el cost financer d'emmagatzemar-lo en espera de millors temps, i comprava també la producció d'altres cafeters.

De la mateixa opinió eren dos grans comerciants de la capital, que tenien les seves pròpies finques i compraven també cafè a qui li'n portés. Tenia el suficient marge financer per a aguantar i apostaven per una imminent pujada del cafè, cosa molt problemàtica sense una gran qualitat i uns camins més directes de comercialització.